Wat te doen bij een ongeval: verzekering

 

De leden van de Zeil- en Surfclub Gavermeer VZW zijn verzekerd via Wind en Watersport Vlaanderen (WWSV).

Volg onderstaande stappen:

1.  Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.

2.  De club/federatie voorziet een ongevalsaangifteformulier (zie onderaan). Gelieve de vragen in te vullen.

3.  Met dit formulier stap je naar de dokter, die het medisch
getuigschrift deel uitmakend van het formulier dient in te vullen.

4. Stuur het ongevalsaangifteformulier samen met de eventuele reeds ontvangen
originele onkostennota's (verschilstaten die je ontvangt van/aanvraagt bij uw
mutualiteit,...) en verslagen op naar het secretariaat van WWSV (Zuiderlaan 13 te
9000 Gent, Tel: 09/243.11.20, Fax: 09/243.11.39, mail info@wwsv.be).

5. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u een
ontvangstmelding op met alle nodige informatie en uw dossiernummer.

6. Alle bijkomende onkostennota's kan je rechtstreeks aan Arena overmaken zodat
zij - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan.

7. Mogen wij u tenslotte vragen onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het
genezingsproces aan Arena te melden om een zo vlot mogelijke regeling van het
dossier te kunnen waarborgen.

HET ONGEVALSAANGIFTEFORMULIER