Disclaimer

 

ALGEMEEN

Alle personen die toegang hebben tot en gebruik maken van de website van Zeil- en Surfclub Gavermeer VZW (hierna: ZSG), ongeacht het doel, gaan akkoord met onderstaande regels.

ZSG besteedt de grootst mogelijke zorg aan de informatie op de website. Het is echter mogelijk dat de website en de websites die daaraan gekoppeld zijn, onjuistheden en fouten bevatten.

ZSG is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik of de onvolledigheid van op deze website gepubliceerde informatie, noch voor problemen die ontstaan door het gebruik of de verspreiding van informatie.

ZSG is niet aansprakelijk voor verlies, derving van inkomsten of levensvreugde als gevolg van het gebruik of de verspreiding van informatie of technische gebreken.

ZSG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het downloaden van informatie van deze site.

AUTEURSRECHTEN

Tenzij anders vermeld, is de informatie op deze website eigendom van ZSG. Tekst, lay-out, illustraties, scripts, artikelen en andere items op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Het is uitdrukkelijk verboden om de website geheel of gedeeltelijk te kopiƫren, aan te passen, te vertalen, te bewerken of te wijzigen.

Het is tevens verboden delen van deze website op enige andere website te plaatsen, in welke vorm dan ook, tenzij vooraf schriftelijke toestemming is verkregen van ZSG. Een schriftelijke aanvraag dient te worden gericht aan info@zsg.be.

ZSG heeft geprobeerd contact op te nemen en toestemming te vragen aan alle eigenaren van afbeeldingen en ander materiaal dat op deze website wordt gebruikt. Het kan zijn dat we iemand over het hoofd hebben gezien.

Als u op deze website materiaal ziet waarvan u kunt bewijzen dat u de rechtmatige eigenaar bent en u wilt dat dit materiaal van de website wordt verwijderd, neem dan contact op met ZSG via info@zsg.be.